banner_smart_626x170_wroclaw
Zaproszenie na kongres: SMART CITY – Miasto oszczędności – Miasto obywateli

SMART CITY – Miasto oszczędności – Miasto obywateli

Czy słyszeli Państwo, że dzięki inteligentnej energii elektrycznej miasto może obniżyć swoje koszty o kilkadziesiąt procent?

Czy wiedzą Państwo w jaki sposób miasta mogą zarobić na wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań, takich jak Inteligentnych Systemów Transportowych?

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w XII ogólnopolskiego kongresu:

„SMART CITY – założenia i perspektywy” 
29 czerwca 2017 r. | Wrocław

ZAREJESTRUJ SIĘ – POZOSTAŁY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Ogólnopolski Kongres SMART CITY – założenia i perspektywy to jednodniowa konferencja branżowa dedykowana włodarzom największych polskich miast oraz przedstawicielom biznesu.

Podczas kongresu odbędą się debaty dyskusyjne podczas, których porozmawiamy m.in. o możliwościach rozwoju polskich miast, wykorzystaniu nowoczesnych technologii i energii w aglomeracjach miejskich oraz o zastosowaniu inteligentnej infrastruktury i transportu ekologicznego.

Spotkanie ma na celu przedstawienie wszystkich możliwości, jakie dają inteligentne rozwiązania i nowe technologie, a także dotychczasowe doświadczenia polskich miast, które już rozpoczęły realizowanie strategii inteligentnego rozwoju.

Wydarzenie zostało wyróżnione przez największe instytucje ogólnopolskie oraz ważne władze w regionie.

W tegorocznym komitecie Honorowym Konferencji znaleźli się m.in:

– Ministerstwo Energii

– Ministerstwo Cyfryzacji
– Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego

– Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
– Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
– Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
– Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
– Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego
– Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
– Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
– Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy
– Kordian Kolbiarz – Burmistrz Miasta Nysy
– Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
– Ambasada Niemiec
– Ambasada Szwecji
– Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
– Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
– Polski Związek Pracodawców Ochrona

Podczas kongresu wystąpią m.in.:

 • Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy
 • Kordian Kolbiarz – Burmistrz Miasta Nysy
 • Dariusz Szwed – Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut
 • Daniel Larsson – Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Ładysz – Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Kornelia Kwiecińska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów, Stowarzyszenie Eko-Biegły
 • Marek Mroczkowski – Starszy Konsultant, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
 • Małgorzata Durda – Dyrektor ds. Sprzedaży Autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o.
 • dr inż. Jacek Malasek – Koordynator Projektów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Małgorzata Tracz – Przewodnicząca, Partia Zieloni
 • Elżbieta Urbanek – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki, Urząd Miasta Wrocławia
 • Michał Jaros – Poseł, Członek Partii Nowoczesnej, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej
 • inż. Magdalena Król – Kierownik, Zakład Nowych Technologii Energetycznych, KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe

Program kongresu

Do bezpłatnego udziału w wydarzeniu zapraszamy:

– władze centralne – Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
– władze administracji samorządu terytorialnego – gminy,  powiaty  i województwa
– przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
– władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
– inwestorów krajowych i zagranicznych / – przedsiębiorców / media branżowe
– organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ
liczba miejsc ograniczona

Mam nadzieję, że tematyka wydarzenia spotkała się z Państwa zainteresowaniem i będziemy mieli okazję do spotkania oraz wymiany doświadczeń na temat inteligentnych miast.

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszam do kontaktu.


Zapraszam do kontaktu:

Klaudia Moskała
Koordynator Projektu
tel. +48 720 911 820
e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl

SuccessPoint Sp. z o.o.
ul. Barkocińska 6 lok.7
03 – 543 Warszawa
KRS: 0000383315
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 27 33 298 | Kapitał zakładowy: 50 000 PLN