na stronę
Zaproszenie na konferencję „Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca”

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE i  Enterprise Europe Network  w ramach  kampanii informacyjnej nt. najnowszego unijnego wsparcia dla rozwoju innowacyjnego i kreatywnego biznesu zapraszają na konferencję pt.  „Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca”.

Wrocław 15 listopada 2019

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska, Smoluchowskiego 48, 50-370 Wrocław

PROGRAM

godz. 10.30-11.00: Rejestracja

11.00: Otwarcie i wprowadzenie – Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz przedstawiciel Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii

11.15: Preferencyjne finansowanie z Programów UE dla innowatorów, kreatorów i nie tylko – Michał Gorzelak, Koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

11.45: Profil Przedsiębiorcy Kreatywnego a Gwarancja Kreatywna Europa dla biznesu – Mateusz Olszak, Dyrektor Biura Rozwoju i Sprzedaży, Departament Gwarancji i Poręczeń w Banku Gospodarstwa Krajowego

12.00:  Giełda Finansowa dla Przedsiębiorców Kreatywnych i Innowacyjnych. Oferta

Narodowych Pośredników Finansowych (preferencyjny kredyt i leasing):

–  prezentacja – Jacek Erazmus, Alior Bank

–  stanowiska eksperckie –  Alior Bank, BGK, BOŚ Bank, Bank Polskiej Spółdzielczości,

PKO Leasing

13.30: Wsparcie przedsiębiorców w wejściu na rynki zagraniczneMarcin Jabłoński, Enterprise Europe Network/Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

13.45: Szybka Ścieżka do Twojego sukcesu rynkowego – dofinansowanie dla przedsiębiorstw– Dorota Toczyska, Kierownik Działu Wsparcia Komunikacji i Promocji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

14.00: Wsparcie grantowe dla przedsiębiorców kreatywnych w Polsce – Łukasz Ciołko, Zastępca Dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14.15: Sesja Pytań i Odpowiedzi, Dyskusja

14.55: Networking lunch, Sesje B2B, Stanowiska eksperckie i informacyjne

16.00: Zakończenie spotkania.

 

Link do rejestracji:

https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/konferencja-kreatywny-i-innowacyjny-przedsiebiorca-we-wroclawiu-formularz-rejestracyjny/

STRONA WYDARZENIA

ZAPRASZAMY