PFP
Wsparcie finansowe dla dolnośląskich firm

Środki na potrzeby inwestycyjne oraz obrotowe można uzyskać obecnie w postaci pożyczki z funduszu pożyczkowego.

 Polska Fundacja Przedsiębiorczości korzystając z możliwości jakie daje Unia Europejska oraz dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa,  na terenie Dolnego Śląska prowadzi  Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „DOLNY ŚLĄSK”.

 Można uzyskać wsparcie do 200 000zł. na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością.

Pożyczki oprocentowane według stałej całkowitej stopy procentowej od 5,5 % w skali roku.

Nie ma tabeli opłat i prowizji a pobierana jest jedynie jednorazowa opłata manipulacyjna do 4%.

Wszelkie informacje dostępne we wrocławskim oddziale PFP przy ul. Skarbowców 23A bud. B-1 lok.20, pod telefonem 71 332 31 81, 71 391 21 96, b.heilpern@pfp.com.pl, m.kusnierz@pfp.com.pl

lub na stronie www.pfp.com.pl