Bon na dotację
Wrocławski Park Technologiczny – Bon na dotację

Wrocławski Park Technologiczny uruchamia kolejną edycję bezzwrotnego wsparcia dla firm, finansującego do 100% kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe, które przewidują potencjalne wykorzystanie zasobów WPT.

 Skorzystać z niego mogą firmy, które w realizacji swoich projektów zakładają wykorzystanie zaplecza laboratoryjnego i/lub biznesowego WPT (szczegóły w prezentacji online).

 Środki finansowe pozyskane w ramach Bonu na dotację można przeznaczyć na pokrycie kosztów własnych, poniesionych na przygotowanie aplikacji o dotację unijną w ramach prowadzonej działalności, jak i wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy konsultingowej.

Mechanizm Bonu na dotację polega na refundacji poniesionych kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie po jego złożeniu. Co do zasady WPT refunduje do 10 tys. zł kosztów za przygotowanie wniosku o dotację z UE.

 Jeżeli są Państwo zainteresowani taką formą wsparcia, zapraszamy na spotkanie on-line, które odbędzie się:

·         28 maja 2020r. (czwartek), o godz. 10:00;

·         firmy zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o kontakt mailowy w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 W tak trudnym dla wszystkich okresie, WPT włącza się w działania na rzecz walki z COVID-19, planując wesprzeć przedsiębiorców w projektach z tym związanych.

 Podczas około godzinnego spotkania, które ma formułę informacyjno-szkoleniową, zostanie omówiony mechanizm wsparcia dla firm, a także przybliżone zostaną aktualne konkursy na dofinansowanie, w szczególności:

·         konkursy organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Szybka Ścieżka, Szybka Ścieżka – Koronawirusy, Programy Sektorowe);

·         konkurs w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego (Kredyt na innowacje technologiczne);

·         konkursy w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu (Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus, Bony na innowacje dla przedsiębiorców);

·         konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (B+R, inwestycyjne i inne).

  Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prosimy wysłać do czwartku, 21 maja 2020r., na adres dorota.grzegory@technologpark.pl.