LOGO_poziome1
  • 28 kwi 16

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Obowiązek wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektyw unijnych stał się podstawą do stworzenia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

© 2016 Dolnośląska Izba Gospodarcza – Wszelkie prawa zastrzeżone