logo_dig_vertical_negative
  • 8 mar 19

Zapytanie ofertowe Dolnośląskiej Izby Gospodarczej

Aktualizacja z dn. 15.03.2019. Dolnośląska Izba Gospodarcza przedłuża termin składania ofert w grancie WARR-RPO 1.3.2-177/18. Zapytanie ofertowe DIG_wydłużenie terminu składania ofert W związku z realizacją projektu grantowego w ramach wniosku   WARR-RPO 1.3.2-177/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości ZIT […]

© 2016 Dolnośląska Izba Gospodarcza – Wszelkie prawa zastrzeżone