PFP
  • 25 paź 17

NOWA OFERTA POŻYCZEK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno – Zachodniej. Będąc kontynuatorem działalności Kanadyjsko – Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Fundacja proponuje polskim mikro, małym i średnim […]

© 2016 Dolnośląska Izba Gospodarcza – Wszelkie prawa zastrzeżone