PFP
  • 6 maj 19

REGIONALNA POŻYCZKA HIPOTECZNA

Jaką pożyczkę można otrzymać: Pożyczka RPH może być udzielona maksymalnie do wysokości 700 000 złotych Pożyczki mogą być udzielane na zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) położonych na terenie województwa dolnośląskiego, ne cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. […]

© 2016 Dolnośląska Izba Gospodarcza – Wszelkie prawa zastrzeżone