img1
„Szybka ścieżka” w NCBiR dla innowatorów

Rozpoczęła się nowa edycja „szybkiej ścieżki” dla firm MŚP, jednego z flagowych działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nowatorska formuła konkursu służy wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorców we współpracy z uczelniami i zespołami badawczymi. -Warto zwrócić uwagę, iż decyzja o dofinansowanie w ramach konkursu ma być wydawana średnio w ciągu 60 dni od złożenia wniosku  – podkreśla Małgorzata Stambulska, ekspertka Human Partner Sp. z o.o. W ramach „szybkiej ścieżki” przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwojowi prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. Krajowych inteligentnych specjalizacji”.

Poziom dofinansowania sięga nawet 80 proc. w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru projektu. „Szybka ścieżka” jest finansowana z unijnego programu Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków dla MŚP potrwa do 29 lipca 2016 r. Duże firmy będą mogły starać się o dofinansowanie projektów od 1 czerwca do 11 lipca br.

Zapraszamy do współpracy przy opracowaniu dokumentacji!

Dodatkowych  informacji  udzielają: Pani Małgorzata Stambulska, tel. kom. 606 609 010, e-mail: m.stambulska@humanpartner.pl lub Pan Grzegorz Krzyszczyk, tel: (71) 797 67 79, e-mail: g.krzyszczyk@humanpartner.pl