bgimg2
SZKOLENIE: „Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza. Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji. Ochrona przed roszczeniami. Nowelizacje 2018 i 2019.”

Dolnośląska Izba Gospodarcza wraz z Kancelarią Adwokacką Łukasza Świderka zaprasza przedsiębiorców na szkolenie pt:  „Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza. Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji. Ochrona przed roszczeniami. Nowelizacje 2018 i 2019.” , które odbędzie się 21 lutego  b.r. w godz. 9.00- 15.30 w sali konferencyjnej DIG.

Szkolenie dedykowane dla:

– kadry zarządzającej

– pracowników działów reklamacji

– pracowników działów sprzedaży

– pracowników działów jakości

– pracowników działu umów

– przedsiębiorstw realizujących umowy m.in.: sprzedaży, dostawy, o dzieło, o roboty budowlane

Program (skrócony) / Założenia szkolenia:

1)Przepisy regulujące procedurę reklamacyjną w ujęciu B2B i B2C – przedstawienie hierarchii przepisów prawnych.

2)Rękojmią, gwarancja, ogólne zasady odpowiedzialności – określenie różnic pomiędzy poszczególnymi instytucjami; jak zabezpieczyć sprzedawcę / dostawcę / wykonawcę przed reklamacjami na etapie zawarcia umowy,

3)Omówienie ostatnich nowelizacji procedury reklamacyjnej; zmiany istotne dla Przedsiębiorców;

4)Przedsiębiorca-Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument – wskazanie różnic w procedurach reklamacyjnych.

5)Jakich błędów nie popełniać rozpatrując reklamację – analiza przykładów; etapy reklamacji, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

6)Dokumentacja reklamacyjna – analiza najważniejszych zapisów.

7)Proces reklamacyjny „Krok po Kroku” – prezentacja procedury reklamacyjnej;

8)Procedury reklamacyjne a wizerunek firmy – identyfikacja zagrożeń, postawa uczestników procesu reklamacyjnego; jak zadbać o satysfakcję klienta.

9)Sprzedaż przez Internet, telefon, przedstawiciela handlowego, serwisanta – określenie istotnych obowiązków Przedsiębiorcy.

10)Uszkodzenie towaru w czasie przewozu / dostawy a reklamacja ze sprzedaży – określenie różnic w obowiązujących procedurach.

11)Omówienie pozasądowych form rozstrzygania sporów.

Cele szkolenia:

• czytelna prezentacja tematu,

• przedstawienie omawianych zagadnień na podstawie licznych przykładów,

• uczulenie na możliwe błędy prawne,

• usystematyzowanie wiedzy uczestników,

• prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych.

Wykładowca:

adwokat Łukasz Świderek, www.lukaszswiderek.pl , tel. (+48) 889721329, e-mail: kancelaria@lukaszswiderek.pl

ekspert z zakresu procedur reklamacyjnych i prawa umów, posiada kilkunastoletnią praktykę w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych,prowadzi własną Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Warszawie; wykładowca na szkoleniach dla przedsiębiorców (przeszkolonych kilkanaście tysięcy uczestników, zrealizowanych ponad 2000 godzin dydaktycznych); przewód doktorski w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; wykładowca na uczelniach wyższych; prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych; autor licznych publikacji naukowych (artykuły, książki).

Szkolenie jest płatne, dla członków DIG specjalna cena.

Szczegółowy program oraz rejestracja na szkolenie.