world-map-with-modern-triangle-pattern--color-coded-continents-
Szkolenie: „Reklamacje w przewozie i spedycji”

Dolnośląska Izba Gospodarcza wraz z Kancelarią Adwokacką Łukasz Świderek zaprasza przedsiębiorców na szkolenie pt: „Reklamacje w przewozie i spedycji”, które odbędzie się w sali konferencyjnej DIG 6 lipca b.r. w godz. 9.00- 15.30.

Szkolenie dedykowane jest dla nadawców przesyłek (m.in, producentów, dostawców, sprzedawców), przewoźników oraz spedytorów.

Reklamacje w przewozie i spedycji

Cele szkolenia:

– przybliżenie podstaw prawnych odpowiedzialności prawnej przewoźnika i spedytora

– charakterystyka różnic w reklamacji z tytułu sprzedaży a reklamacji z tytułu przewozu

– przedstawienie praw nadawcy przesyłki; sposobów zabezpieczania interesów nadawcy

– omówienie procedury reklamacyjnej z tytułu przewozu „Krok po kroku”

– prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych

– omówienie najczęściej pojawiających się błędów w procesie reklamacyjnym

– przybliżenie procedury reklamacyjnej w transporcie międzynarodowym

– charakterystyka reguł Incoterms

– omówienie roli ubezpieczenia w transporcie

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie

a) Umowa gospodarcza – podstawa reklamacji

b) Zasady odpowiedzialności z Kodeksu cywilnego

c) Konsument – jako strona umowy przewozu

2. Umowa przewozu

a) List przewozowy

b) Prawo odmowy przewozu

c) Wydanie przesyłki (zasady odpowiedzialności z tytułu umowy sprzedaży i umowy dostawy)

d) Prawa i obowiązki stron umowy

e) Niemożność doręczenia przesyłki

f) Reklamacja (niezbędna dokumentacja, tryb postępowania, warunki, terminy)

g) Odszkodowanie

h) Przewóz zastępczy

i) Prawo zastawu na przesyłce

j) Przedawnienie roszczeń

3. Umowa spedycji

a) Umowa spedycji a umowa przewozu

b) Prawa i obowiązki stron umowy

c) Odpowiedzialność spedytora

d) Wyłączenie odpowiedzialności spedytora

e) Reklamacja (niezbędna dokumentacja, tryb postępowania, warunki, terminy)

f) Odszkodowanie

g) Zastaw na przesyłce

4. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)

a) Zakres zastosowania

b) Odpowiedzialność przewoźnika

c) Reklamacje i roszczenia (niezbędna dokumentacja, tryb postępowania, warunki, terminy)

5. Incoterms 2010 (wybrane warunki)

6. Ubezpieczenia ładunków w transporcie (Cargo), ubezpieczenie OC przewoźnika i spedytora

 

Rejestracja tylko przez link: https://digreklamacjewprzwozieispedycji.evenea.pl

ZAPRASZAMY