szkolenie
Szkolenie pt: „Ryzyko podatkowe przedsiębiorcy w zakresie podatku VAT na przykładzie obrotu karuzelowego – zagadnienia procesowe”

Dolnośląska Izba Gospodarcza oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucje wspierające rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt.

„Ryzyko podatkowe przedsiębiorcy w zakresie podatku VAT na przykładzie obrotu karuzelowego – zagadnienia procesowe„.

 Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2019 r., w godzinach 9.00 – 15.30, w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, przy ul. Świdnickiej 39 we Wrocławiu.

 Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych, w szczególności zaś – pełnomocników procesowych reprezentujących przedsiębiorców przed organami podatkowymi w sprawach z zakresu podatku VAT.

Celem szkolenia jest omówienie sytuacji procesowej przedsiębiorcy odnośnie ryzyka wynikającego z konstrukcji podatku VAT.

Szkolenie ma charakter praktyczny i dotyczy postępowań, jakie prowadzone są przez organ podatkowy w przypadku „ujawnienia” karuzeli podatkowej. Uczestnicy dowiedzą się jakie cele możliwe są do osiągnięcia przez pełnomocnika, a jakie pozostają poza jego zasięgiem.

Podczas szkolenia poruszone zostaną charakterystyczne problemy pojawiające się w toku postępowania zabezpieczającego i podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii incydentalnych takich jak problematyka zwrotu różnicy w podatku VAT, przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, sposoby przypisywania odpowiedzialności podatkowej i karnej skarbowej przedsiębiorcom, czy też omówienie praktykowanych przez organy metod takiego prowadzenia postępowania dowodowego, które wykazać ma z góry założone tezy.

Szkolenie poprowadzi Bartosz Siemak – adwokat, specjalizujący się w prawie podatkowym oraz karnym skarbowym. Posiada praktyczne doświadczenia wyniesione z pracy w charakterze oskarżyciela skarbowego, a obecnie z praktyki adwokackiej, której głównym elementem jest reprezentowanie przedsiębiorców w charakterze pełnomocnika i obrońcy przed organami podatkowymi, organami ścigania oraz sądami administracyjnymi.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza.

REJESTRACJA: www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia

W razie pytań, prosimy o kontakt z panią Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22, e-mail: p.pinkowska@pfp.com.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP   i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie.

Program szkolenia

Zapraszamy