ING_17215_10332
Szkolenie „Prawo Restrukturyzacyjne dla firm”

Szanowni Państwo,
z początkiem bieżącego roku weszła w życie ustawa „Prawo Restrukturyzacyjne” uchwalona w maju 2015 roku. Wprowadza ona nowe, znacznie korzystniejsze dla przedsiębiorcy rozwiązania prawne. Kryzys finansowy może dotknąć każdą firmę i dzieje się to często zupełnie niezależnie od niej samej. Dobrodziejstwem nowej ustawy jest danie firmie i jej właścicielom drugiej szansy jeśli zdecydują się na przeprowadzenie w niej procesu restrukturyzacyjnego.

Aby przybliżyć Państwu tą tematykę Dolnośląska Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 27 stycznia b.r. w godz. od 13.00 do 15.00 w siedzibie DIG.

O szczegółach rozwiązań ustawowych i praktycznego ich zastosowania opowiedzą nam członkowie zespołu doradztwa restrukturyzacyjnego:

1. Piotr Koszczuk, syndyk od lat 90 likwidator przedsiębiorstw państwowych dla których organem założycielskim był wojewoda dolnośląski. Od 1997 roku nadzorca sądowy i syndyk masy upadłości w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna Wydział Gospodarczy.
Licencja zawodowa syndyka od 2011 roku. Był syndykiem w ponad 30 postępowaniach upadłościowych.

2. Marlena Żurawska, radca prawny, w latach dziewięćdziesiątych XX w. jeden z pierwszych syndyków masy upadłości w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, od 1994 roku wykonuje zawód radcy prawnego, specjalizuje się w prawie upadłościowym, prawie handlowym, prawie cywilnym.

3. Sławomir Sobieraj, menadżer z 25 – letnim stażem w zarządzaniu spółkami w sytuacji kryzysowej i wymagających przeprowadzenia procesów restrukturyzacyjnych, dostosowujących ich funkcjonowanie do nowych warunków otoczenia. Przeprowadził kilka dużych projektów restrukturyzacyjnych, z których najważniejsze to: Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO SA, Zakłady Chemiczne „ROKITA SA, Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych SA we Wrocławiu.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację za pomocą poniższego przycisku.