Startup Stock Photos
Szkolenie „Kodeks pracy po zmianach od 2016 roku”

WAŻNE: rejestracja na szkolenia odbywa się TYLKO I WYŁĄCZNIE przez portal Evenea (wystarczy kliknąć w zamieszczony link). Osoby nie zarejestrowane nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

Dolnośląska Izba Gospodarcza oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. „Kodeks pracy po zmianach od 2016 r.”

UWAGA: w związku z odnotowanym dużym zainteresowaniem udziałem w szkoleniu postanowiliśmy to samo szkolenie zorganizować dwukrotnie: 16 i 17 marca b.r.  Program szkolenia w każdym dniu jest taki sam. Uprzejmie  prosimy o wybranie jednego z oddanych do Państwa dyspozycji terminów.

Zgłoszenie udziału wyłącznie za pomocą formularza online:

16 marca pod linkiem: http://www.kodekspracy1.evenea.pl

17 marca po linkiem: http://www.kodekspracy2.evenea.pl

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z najważniejszymi instytucjami Prawa pracy od strony praktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji spornych, które najczęściej rozpatrywane są przez Sądy pracy, a nadto ze szczególną uwagą poddawane są kontroli przez PIP. Podczas szkolenia uczestnicy poznają skuteczne narzędzia pozwalające na zabezpieczenie interesu pracodawcy, a także skuteczne i zgodne z prawem metody egzekwowania obowiązujących przepisów. Podczas szkolenia omówione zostaną ostatnie zmiany w przepisach.

Szczegółowy program znajduje się na stronie rejestracyjnej.

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, pracowników działów kadr, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy stykają się ze stosowaniem prawa pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą teorii i praktyki związanej ze stosowaniem podstawowych instytucji Prawa pracy, nauczą się jak należy interpretować sporne przepisy, jak zabezpieczyć materiał dowodowy na wypadek ewentualnych sporów na gruncie Prawa pracy, a nadto w jaki sposób tworzyć dokumentację towarzyszącą umowie o pracę i umowom cywilnoprawnym. W trakcie szkolenia uczestnicy będą również rozwiązywać rozmaite stany faktyczne zaczerpnięte z autentycznych procesów sądowych oraz pracować na wzorach umów i dokumentów. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną także rozmaite stanowiska i interpretacje urzędowe.

Szkolenie poprowadzi pani Maja Grzegorczyk – wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, radca prawny, specjalista prawa pracy, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu dniach 16 i 17 marca 2016 r., w godzinach 9.00 – 16.00, miejsce szkolenia: sala konferencyjna Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, przy ul. Świdnickiej 39.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy do udziału.