Mental-gym_logo-fiolet-1
SZKOLENIE: JAK MOTYWOWAĆ BEZ PIENIĘDZY?

Dolnośląska Izba Gospodarcza zaprasza na trening menedżerski z budowania relacji, motywowania i wzmacniania pozytywnej postawy pracowników.

Jak sprawić, by Twój zespół był zmotywowany, otwarty na nowe wyzwania i wytrwale dążył do celu? Jak zwiększyć potencjał swojego zespołu do wykonania ambitnych celów? Jak bardzo zwiększyła by się Twoja sprzedaż, gdyby Twój zespół zawsze pracował na najwyższym poziomie swoich możliwości? W jaki sposób wywołać i utrzymać pozytywne nastawienie u swoich pracowników?

Zarządzanie grupą ludzi to sztuka, która wymaga umiejętności wpływania na ludzkie zachowania i postawy. Szkolenie adresowane jest do menedżerów, którzy chcą nauczyć się motywować pracowników i zespoły z wykorzystaniem czynników pozafinansowych.

Zapraszamy na szkolenie „Jak motywować bez pieniędzy”, które pozwoli na podniesienie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania zespołem, a w konsekwencji na podniesienie motywacji i efektywności pracy zespołu.

Celem szkolenia Jak motywować bez pieniędzy jest:

poszerzenie wiedzy o pojęciu motywacji oraz jej wadze w relacjach przełożony – pracownik,

nauczenie się rozpoznawania potrzeb i wartości pracowników,

poznanie skutecznych narzędzi zarządzania i budowania motywacji pracowników,

ukształtowanie komunikacyjnych umiejętności motywowania, udoskonalenie sztuki rozmów motywacyjnych i wyrażania uznania,

wytrenowanie udzielania motywującej informacji zwrotnej,

poznanie zasad budowania dobrych relacji z pracownikami,

poznanie sposobów wpływania na postawę pracownika i zmiany jego nastawienia wobec pracy, wyzwań i trudności,

nabycie umiejętności reagowania na spadek lub wzrost motywacji pracowników,

wypracowanie listy własnych motywatorów pozafinansowych, które mają szansę sprawdzić się w organizacji,

wzmocnienie własnej motywacji.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do kadry zarządzającej, w szczególności do: menedżerów, liderów zespołów, właścicieli firm, kierowników projektów, a  także osób, które w przyszłości będą zarządzać ludźmi. Silny lider tworzy silne zespoły i motywuje do skutecznego działania. To poprzez zwiększenie kompetencji lidera organizacja podnosi swoje możliwości osiągania celów biznesowych.

Kiedy i gdzie?

27 listopada, godz. 9.00 – 15.30 (w tym przerwa obiadowa)

Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, Wrocław

 

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

 

Cena szkolenia:

390 złotych brutto

Cena szkolenia obejmuje:

szkolenie przeprowadzone przez wykwalifikowanego trenera

wsparcie poszkoleniowe

materiały szkoleniowe

przerwy kawowe

Referencje:

„Odważny i nowatorski sposób prowadzenia zajęć całkowicie zaangażował uczestników w wykonywane zadania.” Katarzyna Toroszewska, Dyrektor regionu Getin Noble Bank S.A.

„Firma zyskała osobę zmotywowaną do efektywnej pracy, z ogromną energią do zmian, osobę przygotowaną do pełnienia funkcji kierowniczej.” Barbara Klecha, Kierownik Zespołu ds. Rozwoju i Rekrutacji Legrand Polska sp. z o.o.

Trener:

MAŁGORZATA HENKE

Trener biznesu/Coach, MBA, współzałożycielka Mental Gym

Akredytowany coach, absolwentka szkoły coachingu Centre for Coaching w Londynie, dyplomowany trener biznesu. Licencjonowany  konsultant Mental Toughness (MTQ48) – naukowego narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną, praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania.  Posiada doświadczenie biznesowe i menedżerskie wsparte dyplomem MBA. Specjalizuje się w obszarach: efektywność osobista i zespołowa, coaching, zarządzanie emocjami i stresem, badanie i rozwój Siły i Odporności, zmiana nawyków, zaangażowanie w zespole, treningi menedżerskie.

Więcej informacji: www.mentalgym.pl