image1
SZKOLENIE: Asertywność w życiu zawodowym

Dolnośląska Izba Gospodarcza i Polska Fundacja Przedsiębiorczości – jako instytucje wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zapraszają  na bezpłatne szkolenie.

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności ważnych dla procesu budowania efektywnych i długofalowych relacji z ludźmi oraz efektywnego funkcjonowania zespołu pracowników.

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje związane z asertywną komunikacją oraz postawami asertywnymi.

Szkolenie umożliwi uczestnikom m.in. nauczenie się wyrażania własnych emocji w sytuacji konfliktu z zachowaniem szacunku wobec siebie i innych oraz odmawiania bez poczucia winy i niszczenia relacji, a także nabycie i doskonalenie umiejętności wyznaczania granic w relacjach z innymi ludźmi.

Szkolenie ma formę treningu umiejętności – uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania praktyczne. Każde ćwiczenie jest analizowane i omawiane przez trenera i grupę. Dzięki temu uczestnicy otrzymują informację zwrotną.

Więcej informacji i rejestracja: http://www.zawodowaasertywnosc.evenea.pl