logo pup
Staże 2017 – nowa edycja, nowe środki, nowe możliwości

Serdecznie zapraszamy pracodawców oraz osoby niepracujące do skorzystania z programu STAŻY.

Nowa pula pieniędzy czeka na wykorzystanie!

Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy i rosnące problemy wielu pracodawców z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów do pracy, organizacja stażu daje alternatywną możliwość odpowiedniego praktycznego przygotowania – bez ponoszenia kosztów – przyszłych pracowników w miejscu odbywania pracy. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zorganizowaniem stażu i macie swojego kandydata na staż – pomożemy w szybkim wypełnieniu, rozpatrzeniu wniosku oraz realizacji stażu. Jeżeli Wasz kandydat nie jest osobą bezrobotną – sprawnie przeprowadzimy przez proces rejestracji w Urzędzie. 

Jeśli nie macie Państwo swojego kandydata – zrobimy wszystko aby pomóc w znalezieniu odpowiedniej osoby w rejestrze osób bezrobotnych.

Mamy obecnie możliwość sfinansowania organizacji u pracodawców około 400 miejsc odbywania stażu.  Niezwłocznie rozpatrzymy każdy wniosek pracodawców! 

Przyjmiemy i rozpatrzymy pozytywnie także te wnioski pracodawców, które nie zwierają gwarancji zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Organizując staż będziecie mieć Państwo wolną rękę co do woli i liczby zatrudnienia stażystów po zakończeniu programu.


Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu.

PUP Wrocław ul. Gliniana 20-22, bud. A, II p. pok 202

tel. 71 77 01 693 – Joanna Solarska
tel. 71 77 01 694 – Paulina Łukowiak
tel. 71 77 01 698 – Anna Kulik

e-mail: praca@pup-wroclaw.pl

 

Więcej informacji

Ulotka informacyjna

WNIOSEK STAŻOWY 2017