lightgrid-daimond-sstock
Specjalny kredyt dla innowacyjnych firm

Bank Gospodarstwa Krajowego już wkrótce ogłosi kolejny nabór wniosków od firm na Kredyt na innowacje technologiczne. Firma Human Partner zaprasza do współpracy członków Dolnośląskiej Izby Gospodarczej zainteresowanych uzyskaniem preferencyjnego kredytu.

Program jest realizowany poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych towarów, procesów lub usług.

Wysokość premii, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, wynosi od 35% do 45% i jest szczególnie atrakcyjna dla inwestycji przewidujących budowę budynku, ponieważ w przeciwieństwie od dotacji w ramach RPO, kwalifikuje się do dofinansowania cała wartość budowy obiektu, a nie tyko 25% jej wartości. To oznacza wyższe dofinansowanie dla projektów infrastrukturalnych.

Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu (płatność końcowa). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne oraz usługi doradcze.

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln złotych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie kraju

Planowany termin ogłoszenia konkursu: 1 czerwca 2016 r.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Małgorzata Stambulska, tel. kom. 606 609 010, e-mail: m.stambulska@humanpartner.pl