logo_dig_horizontal
Śniadanie biznesowe DIG „Elektromobilność – szanse i potrzeby zmian”

Kolejne śniadanie biznesowe Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, tym razem dotyczące elektromobilności, odbyło się  1 marca 2017 roku. W strefie VIP Stadionu Wrocław gościliśmy ponad 50 przedsiębiorców.

Elektromobilność to nie tylko korzystanie z pojazdów elektrycznych takich jak samochód, motocykl, czy rower, ale również środków transportu publicznego: tramwajów, trolejbusów, pociągów. Wartość dodana związana z rozwojem elektromobilności znajduje się w sukcesie pojedynczych przedsiębiorstw, jako producentów samochodów osobowych,  autobusów, czy baterii. Wprowadzenie samochodów elektrycznych, czy napędów elektrycznych do transportu oznacza rozpoczęcie w motoryzacji absolutnego postępu technologicznego.

              Mariusz Żebrowski – przedstawiciel Prezydium Rady DIG oraz Ewa Eliasiewicz Skoberla – Koordynator ds. komunikacji i PR powitali przybyłych gości oraz przypomnieli o aktualnych działaniach izby na rzecz przedsiębiorców. Spotkanie prowadzili: Mariusz Żebrowski oraz Katarzyna Sosnowska – prawnik w kancelarii Baker McKenzie oraz członek DIG.

             Pierwszym tematem była „Elektromobilność i smart city – lokalne oczekiwania i rozwiązania”, który przedstawił Mariusz Gasek – Prezes Zarządu Solid Solutions Sp. z o.o. Prezentacja dotyczyła rozwiązań smart-city w zakresie automatyzacji dokonywania płatności za usługi miejskie (komunikacja miejska, parkingi), systemów informacji, poprawy bezpieczeństwa i wsparcia dla niepełnosprawnych. Poruszała również temat elektromobilności – autorskiego projektu swojej firmy PRT (Personal Rapid Transit).

            Kolejne wystąpienie poświęcone było działalności nowej spółki koncernu Tauron –  MAGENTA Grupa Tauron Sp. z o.o., której głównym celem jest  tworzenie nowych produktów i rozwijanie nowych technologii. Bedzie zajmować się m.in. inteligentnymi technologiami dla domu i rozwiązaniami dla transportu elektrycznego. Prezentacja Cezarego Lejkowskiego – Prezesa Zarządu pt.: „MAGENTA is the new black” dotyczyła w dużym stopniu problematyki elektromobilności.

Następna część to dwie prezentacje  Marcina Korolca – Prezesa Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, pt. „Cicha rewolucja w energetyce – elektromobilność w Polsce” oraz „Zadania Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych”. Marcin Korolec to były doradca ministra w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. W latach 2011-2013 pełnił funkcję Ministra Środowiska, a następnie był sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnikiem Rządu ds. polityki klimatycznej.

          Pierwsza prezentacja dotyczyła celów fundacji, którymi są: promocja i popularyzacja wszystkich form rozwoju pojazdów i samochodów elektrycznych oraz wspieranie dialogu pomiędzy producentami pojazdów i samochodów elektrycznych, a przedstawicielami władz państwowych, w tym w szczególności Sejmu RP, administracji rządowej i samorządowej. Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych tworzy Forum Innowacyjnego Transportu, które będzie dla przedstawicieli miast, firm energetycznych i motoryzacyjnych miejscem dyskusji jakie regulacje wprowadzać w życie.

Na zakończenie części merytorycznej wystąpił reprezentujący kancelarię Baker McKenzie Michał Piekarski. Prezentacja pt.: „Zmiany regulacyjne na drodze do elektromobilności” miała na celu odpowiedź na pytanie, czy rozwój sektora e-mobility w Polsce wymaga rewolucji, czy ewolucji przepisów prawa oraz jakie obszary regulacji wymagają dostosowania w celu umożliwienia oraz zachęcenia do rozwoju transportu elektrycznego.

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny z udziałem prelegentów oraz zaproszonych gości, z którego można wyciągnąć wniosek, że elektromobilność to szansa dla polskiej motoryzacji, środowiska i rozwoju przyszłościowych technologii energetycznych. Dobrym przykładem na rozwój tego sektora jest polska firma Solaris, która nie należy do największych firm w sektorze motoryzacji, a której elektryczny autobus “Urbino 12” został uznany za najlepszy autobus miejski w 2017 roku podczas Targów w Hanowerze.

Spotkanie zakończyło się rozmowami w kuluarach, wymianą poglądów a przede wszystkim możliwością nawiązania nowych relacji biznesowych. Szczególnie cieszy fakt aktywnego udziału uczestników spotkania, żywa dyskusja oraz plany na najbliższą przyszłość w rozwoju elektromobilności.

Dziękując uczestnikom, zapraszamy do udziału w kolejnych śniadaniach biznesowych.