PFP
NOWA OFERTA POŻYCZEK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno – Zachodniej. Będąc kontynuatorem działalności Kanadyjsko – Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Fundacja proponuje polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową i szkoleniowo – doradczą w ramach następujących programów:

  • Inicjatywa Jeremie
  • Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe
  • Program Poręczeń Kredytowych
  • Program Szkoleniowo – Doradczy
  • Inwestycje kapitałowe

POŻYCZKI

Inicjatywa Jeremie, Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe prowadzone przez Fundację oferują możliwość finansowania ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej, obrotowej oraz początkowego etapu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego. Pożyczki w kwocie do 500 tys. zł przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania bankowego.

 

NOWA OFERTA POŻYCZEK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

PFP-dolnyslask-plakat