width_650.height_300.mode_FillAreaWithCrop.pos_Default.color_White
Misje zagraniczne dla członków DIG.

Szanowni Członkowie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej,

Dolnośląska Izba Gospodarcza zamierza w najbliższym czasie złożyć wniosek na dofinansowanie organizacji misji gospodarczej na dwa wybrane rynki zagraniczne (Schemat 1.4 B, RPO DŚ). W ramach projektu każda firma może uzyskać dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych udziału w misji.

Jeżeli zamierzacie Państwo jeszcze w tym roku nawiązać relacje biznesowe z kontrahentami z zagranicy bardzo proszę o przekazanie nam informacji jakimi krajami jesteście Państwo zainteresowani.

Abyśmy mogli podjąć decyzję o złożeniu projektu musimy zebrać grupę co najmniej 10 firm zainteresowanych tym samym rynkiem zagranicznym.

Dodatkowym warunkiem w przypadku zainteresowania będzie podpisanie przez Państwa deklaracji udziału w misji i zobowiązani się do zawarcia min 3 kontraktów handlowych przypadających na 1 firmę ( nie ma ograniczeń kwotowych i czasowych dotyczących kontraktu, liczy się tylko fakt zawarcia go, który traktowany jest jako wskaźnik i służyć ma odseparowaniu firm zainteresowanych ewentualnym wyjazdem w celach turystycznych).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w misji uprzejmie proszę o wiążącą informację dotyczącą kraju, z którego przedsiębiorcami chcielibyście nawiązać kontakt biznesowy.

Po otrzymaniu od Państwa tej informacji prześlemy Państwu deklarację udziału zawierającą zobowiązanie do nawiązania min 3 kontraktów w trakcie trwania misji lub jako skutek odbycia misji oraz zobowiązanie do zwrotu kosztów dofinansowania w przypadku niespełnienia tego warunku.

W związku z pilnym terminem składania wniosku uprzejmie proszę o informację zwrotną do 3 lutego b.r. do godz. 14.00.

W przypadku pytań proszę o kontakt.