Google IR
  • 8 mar 19

SZKOLENIE: Google Internetowe Rewolucje – użyteczne narzędzia dla Twojej firmy.

Zapraszamy na drugą edycję szkolenia w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu w ramach współpracy z Google Internetowe Rewolucje, które odbędzie się 13 marca 2019 r. w godz. 10:00 -12:00 w sali konferencyjnej DIG ( I piętro) przy ul. Świdnickiej 39. Czy wiecie, że: – 59 % uczestników szkolenia Internetowe Rewolucje Google dzięki udziałowi w projekcie rozwinęło swój biznes zwiększając przychody i […]

logo_dig_vertical_negative
  • 8 mar 19

Zapytanie ofertowe Dolnośląskiej Izby Gospodarczej

Aktualizacja z dn. 15.03.2019. Dolnośląska Izba Gospodarcza przedłuża termin składania ofert w grancie WARR-RPO 1.3.2-177/18. Zapytanie ofertowe DIG_wydłużenie terminu składania ofert W związku z realizacją projektu grantowego w ramach wniosku   WARR-RPO 1.3.2-177/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości ZIT […]

© 2016 Dolnośląska Izba Gospodarcza – Wszelkie prawa zastrzeżone